Pirineus Parc Aventura disposa d’una zona botànica exclusiva per al clients, totalment gratuïta, amb una gran varietat d’espècies forestals.

Podem trobar-hi des d’arbres molt comuns al Pirineu com l’avet o el bedoll a espècies habituals del bosc de ribera (vern, pollancre) passant per altres com la noguera, el freixe, la pinassa o el cirerer.

Aquest circuit botànic compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Espècies destacades:

  • Corylus avellana (avellaner)
  • Betula pendula (bedoll)
  • Quercus ilex (carrasca)
  • Populus nigra (pollancre)
  • Abies alba (avet)
  • Alnus glutinosa (vern)
  • Fraxinus excelsior (freixe)
  • Prunus avium (cirerer)
  • Pinus nigra (pinassa)
  • Juglans regia (noguera)

Amb una mica de sort, el visitant del parc també podrà veure una espècie animal molt escassa i difícil de trobar en llibertat: la llúdriga.

El circuit botànic compta amb un mirador des del qual és possible observar aquest territorial però dòcil animal que per les seves característiques es troba restringit a les zones més ben conservades de Catalunya, sobretot als rius del Pirineu i Prepirineu.

A l’abril i maig, coincidint amb el desglaç, de vegades podem veure aquesta espècie al llac de la Torrassa, sovint en grups de tres o quatre exemplars.