0f4925e0

Materials naturals, protecció de l’escorça dels arbres i zona botànica

Per nosaltres el respecte pel medi ambient és molt important i ho volem transmetre als visitants. Volem preservar el bosc i l’entorn on es desenvolupa l’activitat garantint el mínim impacte. La construcció del parc s’ha regit pel nostre compromís ecològic, utilitzant materials naturals, no nocius. Tenim cura dels arbres utilitzant un sistema dinàmic especial per fixar les plataformes als troncs que fan que aquestes instal∙lacions no afectin el seu creixement. I s’ha protegit l’escorça dels arbres amb protectors de fusta tractada.

Tant les senyalitzacions dels circuits i dels camins, com el mobiliari que hi ha al parc, és de materials naturals, respectuosos amb el medi ambient, que no causen un fort impacte visual.

Dins el parc trobareu una zona botànica habilitada amb plafons interpretatius, per poder passejar i alhora descobrir quins elements botànics us envolten.