1. Està totalment prohibit fumar a dins les instal∙lacions del Pirineus Parc Aventura.
 2. Cal respectar les edats i les alçades mínimes de cada activitat.
 3. Cal assistir a les explicacions dels guies abans de començar l’activitat.
 4. L’activitat es pot realitzar únicament amb el material de seguretat proporcionat pelpersonal del Pirineus Parc Aventura. Està totalment prohibit modificar o deteriorar aquest material.
 5. La direcció es reserva el dret de tancar el parc per circumstàncies excepcionals com ara fenòmens climatològics adversos.
 6. Pirineus Parc Aventura no es fa responsable de possibles lesions ocasionades pel mal ús del material o l’activitat o del no compliment de les normes de seguretat del parc.
 7. Cal transitar per dins del parc pels camins i senders senyalitzats.
 8. Els usuaris poden descansar i fer ús de les zones habilitades per a tal, que son la zona de recepció i bar, la zona de pícnic, el parc infantil i les platges.
 9. La zona de jocs infantils és una àrea de joc gratuita dissenyada per a nens de 0 a 7 anys. La vigilancia i supervisió dels infants recau en els seus acompanyants.
 10. Cal prestar atenció a l’entorn natural del parc i i tractar amb respecte la flora i la fauna (l’escorça dels arbres, les platges, l’aigua del pantà, etc).
 11. Està prohibit modificar o deteriorar les instal∙lacions del parc, ja siguin senyalitzacions, cordes delimitadores, mobiliari, etc.
 12. Els acompanyants que no realitzin l’activitat poden fer ús de les zones d’oci i descans.
 13. Pirineus Parc Aventura no es fa responsable dels objectes perduts, ni del deteriorament dels efectes personals.
 14. La direcció es reserva el dret d’admissió.
 15. L’imcompliment d’aquestes normes poden ser motiu d’expulsió de les instal∙lacions del parc.